Thông báo gộp máy chủ (14/03/2018)

12/03/2018

Kính gửi các chư vị võ lâm nhân sĩ,

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, khá nhiều võ lâm nhân sĩ đã không thể chịu đựng được áp lực từ những cạnh tranh chốn giang hồ và đã vẫn lạc. Không khí thành Tương Dương tại các máy chủ cũng trở nên tiêu điều hoang phế. Để tạo điều kiện cho các võ lâm nhân sĩ có thể dễ dàng trong việc kết giao huynh đệ tứ phương cùng đồng hành với mình, BQT đưa ra quyết định sát nhập 5 máy chủ đầu tiên kèm theo những ưu đãi dành riêng cho từng máy chủ.

  • Thời gian sát nhập: bắt đầu từ 9h00 tới 12h00 ngày 14/03/2018
  • Phạm vi áp dụng: Cụm gộp (S1-S8), và S9 - S10 -S11
  • Hình thức: sát nhập tất cả các nhân vật về cùng một cụm máy chủ. Trường hợp tài khoản có nhiều nhân vật có thể chủ động lựa chọn nhân vật để đăng nhập vào game.
  • Loại bỏ: Tiến hành xóa bỏ các tài khoản không online quá 15 ngày. (Các tài khoản đã từng nạp vàng sẽ không bị xóa)

Lưu ý: quà sẽ được gửi vào hòm thư của nhân vật trong ngày 13/03/2018

Máy chủ Quà gộp server

Cụm Gộp

(S1 - S6)

Kinh nghiệm đan x3 (số lượng 10)

Tọa kỵ đan (số lượng 10)

Trưởng thành đan (số lượng 10)

Tẩy Tủy Đan (số lượng 10)

Chí bảo đan (số lượng 10)

Kiếm hồn (số lượng 10)

Căn cốt đan (số lượng 10)

 

Cụm Gộp

(S7 - S8)

Kinh nghiệm đan x3 (số lượng 15)

Tọa kỵ đan (số lượng 15)

Trưởng thành đan (số lượng 15)

Tẩy Tủy Đan (số lượng 15)

Chí bảo đan (số lượng 15)

Kiếm hồn (số lượng 15)

Căn cốt đan (số lượng 20)

Đá cường hóa 1 (số lượng 20)

999 Hoa hồng (số lượng 1)

 

 

Máy chủ Quà gộp server

 

S9.Mộc Long

và  S10.Thủy Long

Kinh nghiệm đan x3 (số lượng 10)

Tọa kỵ đan (số lượng 10)

Trưởng thành đan (số lượng 10)

Tẩy Tủy Đan (số lượng 10)

Chí bảo đan (số lượng 10)

Kiếm hồn (số lượng 10)

Căn cốt đan (số lượng 10)

 

S11.Hỏa Long

Kinh nghiệm đan x3 (số lượng 15)

Tọa kỵ đan (số lượng 15)

Trưởng thành đan (số lượng 15)

Tẩy Tủy Đan (số lượng 15)

Chí bảo đan (số lượng 15)

Kiếm hồn (số lượng 15)

Căn cốt đan (số lượng 20)

Đá cường hóa 1 (số lượng 20)

999 Hoa hồng (số lượng 1)

 

Ngoài những phần quà trên, trong đợt bảo trì ngày 14/03 tới đây cũng sẽ cho ra mắt thêm những sự kiện hấp dẫn. Dung Nhi sẽ gửi thông tin chi tiết tới chư vị đạo hữu trong thông báo tới đây.

top