Thông báo bảo trì định kỳ (28/02/2018)

28/02/2018

Quý chư vị thân mến,

Để cập tiến hành gộp server và sự kiện mới của phiên bản lần này cũng như ổn định hệ thống máy chủ, Dung Nhi xin thông báo tiến hành bảo trì toàn bộ hệ thống máy chủ Hàng Long Phục Hổ. Thông tin bảo trì chi tiết như sau:

 • Thời gian bảo trì dự kiến

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 28/02/2018
  • Kết Thúc: 11h00 ngày 28/02/2018

 

 • Pham Vi Bảo trì:

  • Toàn bộ máy chủ Hàng Long Phục Hổ

 

 • Nội Dung Cập Nhật

  • Cập Nhật chuỗi Đoạt Bảo.
  • Cập nhật quà sự kiện Ưu đãi

 

 • Nhắc nhở

  • Trong thời gian bảo trì, Quý chư vị sẽ không đăng nhập được vào Game.

Dung Nhi sẽ liên tục cập nhật thông tin về đợt bảo trì trên Trang chủ và Fanpage để các anh hùng hào kiệt có thể nắm được thông tin sớm nhất.

 

top