19007189

Ngày đăng: 12-02-2018

Chúc quý nhân sĩ một năm mới An Khang Thịnh Vượng!

 

Online nhận Quà: 

 • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ tham gia Hàng Long Phục Hổ 
 • Thời gian: Từ 16/2 - 20/2 (Mùng 1 - 5 Tết) 
 • Nội Dung: trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi online sẽ nhận được phần quà Mừng năm mới từ Hàng Long Phục Hổ
 • Phần thưởng: Mở quà nhận các vật phẩm
Vật phẩm Số lượng
Vàng Khóa

500

Đá Cường Hóa - 2 5
Túi bảo thạch - 3 2
Trận Pháp Đan 10
Túi Sinh Lực (Đại)
Đá Tẩy Luyện - 3 20

Đánh quái nhận Lì Xì:

 • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ tham gia Hàng Long Phục Hổ
 • Thời gian: Từ 16/2 - 20/2 (Mùng 1 - 5 Tết)
 • Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiêu diệt quái, Boss có cơ hội nhận được bì Lì Xì Tết
 • Phần thưởng: Mở quà nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm
Vật phẩm Số lượng
Thẻ Bạc 3

1

Chân Khí Đan 1
Nội Công Đan 1
Giấy Khám Nghiệm 1
Đá Cường Hóa - 1 1
Căn Cốt Đan 1
Tẩy Tủy Đan 1
Kiếm Hồn 1
Tọa Kỵ Đan 1
Chí Bảo Đan 1
Trận Pháp Đan 1

Tiêu Phí Nhận Quà: 

 • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ tham gia Hàng Long Phục Hổ
 • Thời gian: Từ 13/2 - 20/2 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động cữ mỗi lần tiêu phí 218 Vàng có thể nhận được 1 Gói Quà Mừng Tết (Không Khóa), Tiêu càng nhiều phần thưởng càng nhiều, không giới hạn số lần nhận.
 • Phần thưởng: Mở quà nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm
Vật phẩm Số lượng
Tọa Kỵ Đan

1

Đá Cường Hóa - 2 1
Trận Pháp Đan 2
Phù Cường Hóa - 1 2
Mảnh Cam Thủy Tinh - 1 1

Tích lũy nạp vàng: 

 • Đối tượng: Tất cả quý nhân sĩ tham gia Hàng Long Phục Hổ
 • Thời gian: Từ 13/2 - 20/2 
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động người chơi tích nạp vàng đạt mốc nhận được quà.
 • Phần thưởng: Mở quà nhận các vật phẩm
Tích Lũy 300 500 1.000 2.000
Phần Thưởng  

- Hoàn Hồn Đan (5)

- Chí Bảo Đan (5)

- Căn Cốt Đan (10)

- Trưởng  Thành Đan (10)

- Kỹ Năng Đan - 2 (3)

 

- Tọa Kỵ Đan (5)

- Chí Bảo Đan (5)

- Căn Cốt Đan (15)

- Trưởng  Thành Đan (20)

- Kỹ Năng Đan - 2 (5)

- Trận Pháp Đan (5)

 

- Tọa Kỵ Đan (10)

- Chí Bảo Đan (10)

- Căn Cốt Đan (20)

- Kiếm Hồn (10)

- Kỹ Năng Đan - 2 (10)

- Trận Pháp Đan (10)

 

- Tọa Kỵ Đan (20)

- Chí Bảo Đan (20)

- Căn Cốt Đan (30)

- Kiếm Hồn (20)

- Mảnh Cam thủy Tinh (1)

- Trận Pháp Đan (20)

Túi Đá Khảm-5 (1)

Tích Lũy

5.000

10.000

20.000

50.000

Phần Thưởng  

- Tọa Kỵ Đan (30)

- Chí Bảo Đan (30)

- Căn Cốt Đan (50)

- Kiếm Hồn (30)

- Mảnh Cam thủy Tinh (2)

- Trận Pháp Đan (30)

Túi Đá Khảm-5 (2)

 

- Tọa Kỵ Đan (50)

- Chí Bảo Đan (50)

- Căn Cốt Đan (80)

- Kiếm Hồn (50)

- Mảnh Giang Sơn Đồ (1)

- Trận Pháp Đan (50)

Túi Đá Khảm-6 (1)

 

- Tọa Kỵ Đan (80)

- Chí Bảo Đan (80)

- Căn Cốt Đan (100)

- Kiếm Hồn (80)

- Mảnh Giang Sơn Đồ (2)

- Trận Pháp Đan (80)

Túi Đá Khảm-6 (2)

 

- Tọa Kỵ Đan (100)

- Chí Bảo Đan (100)

- Căn Cốt Đan (100)

- Kiếm Hồn (80)

- Mảnh Giang Sơn Đồ (3)

- Trận Pháp Đan (100)

Túi Đá Khảm-6 (4)