19007189

Ngày đăng: 04-12-2017

Nhằm tạo thêm điều kiện để các anh hùng có thể trải nghiệm Hàng Long Phục Hổ một cách dễ dàng hơn. Dung Nhi xin gửi tới chư vị nhân sĩ võ lâm sự kiện 7 ngày đầu tư.

 Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/12/2017 tới hết 23h59 ngày 10/12/2017

 • Phạm vị áp dụng: Toàn bộ máy chủ ra mắt trước ngày 10/12/2017
 • Nội dung: 
  • Trong 7 ngày sự kiện, người chơi chỉ cần nạp đủ mốc 2000 vàng sẽ nhận được phần thưởng.
  • Mốc nạp của ngày nào sẽ chỉ tính cho ngày đó và không có giá trị cộng dồn qua các ngày.
  • Vào ngày thứ 7 của sự kiện người chơi có thể đăng ký nạp tích lũy để cộng bù mốc nạp còn thiếu ở các ngày trước.
 • Hình thức trao thưởng:
  • Phần thưởng ngày hôm trước sẽ được gửi vào hòm thư ingame vào ngày hôm sau
  • Tất cả các vật phẩm thưởng đều là vật phẩm khóa
 • Danh sách phần thưởng nạp:
Ngày nap Phần thưởng
Nạp bất kỳ

100 Vàng Khóa

30 vạn Chân khí

Kinh nghiệm đan-3 x2  

Ngày 1

Đá cường hóa-2 x20

Tọa Kỵ Đan x50 

500 Vàng Khóa 

Phù Cường Hóa 3 x1  

Ngày 2

Kỹ năng đan-1 x30 

Trưởng thành đan x50 

500 Vàng Khóa 

Rương bí kíp trấn phái x4  

Ngày 3

Rương Thần binh x1 

Tẩy Tủy Đan x 50 

500 Vàng Khóa 

Sơn Hà Đồ (cam) x1  

Ngày 4

Quà Vinh dự (Cao) x1 

Chí Bảo Đan x 50 

500 Vàng Khóa 

Sơn Hà Đồ (cam) x1  

Ngày 5

Hộp quà thời trang x1

Kiếm Hồn x 50

500 Vàng Khóa

Sơn Hà Đồ (cam) x1  

Ngày 6

Khóa Tẩy luyện x 50 

Căn Cốt Đan x100 

500 Vàng Khóa 

Sơn Hà Đồ (cam) x1  

Ngày 7

Thần Binh Thạch x2 

Tầm Bảo Lệnh x 100 

500 Vàng Khóa 

Sơn Hà Đồ (cam) x1

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ được nhận các mốc quà duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện.

 

Dung Nhi kính bút!