19007189

Vũ khí: Kiếm

Được sáng lập bởi Vương Trùng Dương, tọa lạc trên đỉnh Chung Nam Sơn...

Kỹ năng

 • Bắc đẩu Thiên Xu
 • Bắc Đẩu Thiên Tuyền
 • Bắc Đẩu Thiên Cơ
 • Thương Ba Vạn Khoảnh
 • Tiếp Thiên Vân Đào
 • Tây Phong Tàn Chiếu
 • Cực Trung Hữu Cực
 • Phi Long Tham Vân Thủ
 • Thất Tinh Trận
 • Xuyên Vân Tung

Vũ khí: Đao

Lấy phương ngôn dụng võ cảm hóa nhân tâm, phổ độ chúng sinh ...

Kỹ năng

 • Phật Môn Quản Độ
 • Phổ Độ Tứ Phương
 • Kim Cang Phục Ma
 • Phạn Tâm Giáng Ma
 • Tam Dương Khai Thái
 • Khí Quán Trường Hồng
 • Phật Pháp Vô Biên
 • Thập Nhị Cầm Long Thủ
 • Kim Chung Tráo
 • Đạt Ma Độ Giang

Vũ khí: Côn

Bốn bể Đông - Tây - Nam - Bắc, bất cứ nơi nào có ăn xin chắc chắn nơi đó Cái Bang...

Kỹ năng

 • Xà Bàn Thanh Trúc
 • Xà Khẩu Phong Châm
 • Phong Thỉ Trường Xà
 • Ngao Khẩu Đoạt Trượng
 • Bổng Đả Song Khuyển
 • Lục Phản Cẩu Điện
 • Thiên Hạ Vô Cẩu
 • Tỏa Hầu Cầm Nả Thủ
 • Hoạt Bất Lưu Thủ
 • Bích Hổ Du Tường

Sẽ ra mắt trong thời gian tới

Kỹ năng