19007189

Ngày đăng: 11-08-2017

Hệ thống Vip trong Hàng Long Phục Hổ khác hẳn với các game trên thị trường hiện nay, khi tiêu Vàng đến 1 mốc nhất định, Chư vị sẽ được tăng cấp Vip và nhận được rất nhiều phúc lợi, ưu đãi Vip trong Game. Vip càng cao càng nhận được nhiều ưu đãi.

 

Cách tăng cấp Vip :

Cứ tiêu 1 vàng, Chư vị sẽ nhận được 1 điểm tích lũy ( Không bao gồm gửi thư, Giao dịch, tiêu vàng trên chợ và Đấu giá )

- Khi đã đạt mốc 1000 điểm đầu tiên, Chư vị sẽ được tăng cấp lên VIP 1.

- Khi đã trở thành Vip, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được thêm điểm tích lũy ( Vip Vàng nhận 3 điểm, Vip Bạch Kim : 5 điểm, Vip Kim cương : 10 điểm )

- Khi đã trở thành Vip, mỗi ngày online 2 giờ cũng nhận thêm điểm tích lũy ( Vip Vàng nhận : 6 điểm, Vip Bạch Kim : 10 điểm, Vip Kim Cương : 20 điểm )

Lưu ý : khi chưa trở thành Vip hoặc hết thời gian gia hạn Vip, Chư vị sẽ bị trừ 5 điểm tích lũy mỗi ngày, cũng như sẽ chỉ nhận được điểm tích lũy khi tiêu phí Vàng.

Các mốc tích lũy điểm trong Game để lên cấp Vip :

 

Giao diện Vip :

Chư vị có thể xem các quyền lợi mà cấp Vip nhận được thông qua nút Xem quyền lợi.

Và đừng quên nhận ưu đãi, phúc lợi Vip mỗi ngày nhé !

 

Dung Nhi kính bút !